Signalizace na tramvajových tratích DP města Liberce

Světelná signalizace používá čtyřsvětelnou návěstní soustavu. Umístnění kontaktů (na troleji) je následující (x - číslo skupiny kontaktů).
Kx.1-kontakt je umístěn tak, aby souprava na zastávce stála před ním. Po přejetí tohoto kontaktu se musí na návěstidle objevit zelené světlo, potvrzující umožnění vjetí do jednokolejného úseku.
Kx.2-kontakt je umístěn za návěstidlem a to buď ještě před jednokolejnou tratí nebo až na ni (záleží na konkretních podmínkách)
Kx.3-kontakt za jednokolejným úsekem (na dvojkolejné trati, nebo ve výhybně) určující vyjetí soupravy ze sledovaného úseku. Blíže viz příklady níže

Znak Vysvětlení
VOLNÝ ÚSEK
Trať a následující výhybna jsou volné.
VÝSTRAHA
Trať je volná, v následující výhybně je tramvaj či souprava (dále již jen souprava) ve stejném směru jízdy. Odjezd pouze na pokyn dispečera. 
POZOR
Trať je volná, následující výhybně je souprava v protisměru.
STŮJ
Traťový úsek obsazen, souprava v něm je jedoucí stejným směrem, nebo protijedoucí je právě na odjezdu z následující výhybny (tj. souprava je mezi kontaktem Kx.1 a Kx.2)
STŮJ, VLAK V PROTISMĚRU
Traťový úsek obsazen, souprava v protisměru
VOLNO
Traťový úsek je volný (potvrzení volnosti úseku, kontrola pro případ sepnutí kontaktů K1.1 a K2.1 najednou, tj. rozjetí obou souprav najednou)

Příklady pro bližší pochopení. K-značí kontakt na troleji, N-návěstidlo
Obrázky ukazují situaci mezi 2 výhybnami a stav na návěstidlech N1 a N2. Návěstidlo N3 není vyobrazováno

N1

Situace

N2

  V případě, že se musí v daném jednokolejném úseku vyskytovat za sebou více jedoucích souprav (zpoždění apod.), veze první souprava za čelním sklem znak NÁSLED:
 

04.09.2000